Ga naar de inhoud

Over ons

Voor wie is Vrijzinnig Willebroek?

Onze organisatie staat ten dienste van alle vrijzinnige humanisten die zich geinteresseerd voelen voor onze ideologie.
Ons actieterrein is specifiek de Willebroekse regio.

Ben jij een Vrijzinnig Humanist?

Weinig mensen zullen op deze vraag met een ondubbelzinnig ja of nee antwoorden.
Daar zijn goede redenen voor. Vrijzinnigheid betekent dat elke vrije denker uniek is.
Ondogmatisch en via het vrij onderzoek komt elk tot een invulling van hoe hij in het leven wil staan..

De tijd dat vrijzinnig synoniem was voor ‘antiklerikaal’ ligt gelukkig al lang achter ons.
Twijfels en meningsverschillen zijn voor vrije denkers de normaalste zaak van de wereld.

Wat hier en nu waardevol is kan morgen alweer door omstandigheden voorbijgestoken zijn.

Vrije denkers koesteren daarom een gezonde argwaan tegenover elke opgelegde waarheid of elk dogma.
Meer weten over vrijzinnig humanisme?
Ga naar www.humanistischverbond.be

Vrijzinnig Humanisme, een dynamische levenshouding

Een vrijzinnig Humanist denkt vrij.
Een vrijzinnige laat zich niet leiden door bijgeloof en vooroordelen.
Liever probeert hij met zijn eigen kritisch verstand de wereld rondom hem te begrijpen.

Ieder vrijzinnige is bereid zijn overtuiging, mening of visie op de mens en de wereld te toetsen aan de realiteit. Open discussie wordt niet uit de weg gegaan.
Persoonlijke opvattingen kunnen herzien worden en iedere ‘zekerheid’ kan opnieuw in vraag gesteld worden.

Een vrijzinnige wenst een open staat los van religie.
Een vrijzinnige vindt het belangrijk dat de overheid zich niet bemoeit met de privésfeer van de burgers.

Een pluralistische maatschappij is pas mogelijk als de overheid respect heeft voor alle levensbeschouwingen.
Omgekeerd is een vrijzinnige de mening toegedaan dat de kerk, of andere levensbeschouwingen, zich niet moeten mengen in staatszaken.

Een vrijzinnig humanist doet het goede om het goede

Volgens de vrijzinnige vloeien de regels en normen van goed en kwaad voort uit de ervaring van de mens zelf.
In zijn streven naar een leefbare gemeenschap verdedigt de vrijzinnige de universele mensenrechten en blijven waarden als respect, solidariteit en verantwoordelijkheidszin essentieel..

Een vrijzinnig humanist viert bijzondere momenten In een mensenleven

Een vrijzinnige is aan geen enkele kerkgemeenschap verbonden, maar kan ook behoefte hebben aan een ceremonieel. Een geboorte, huwelijk of overlijden … de vrijzinnige kan ieder bijzonder moment uit het leven met zijn gemeenschap plechtig beleven.

Vrij onderzoek, een basisfilosofie

Het principe van ‘vrij onderzoek’ is gebaseerd op een tekst van de Franse wiskundige en natuurfilosoof.

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan het belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om ‘t even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde van alle denken.

Henri Poincaré (1854-1912)

Vrij onderzoek is een methode om tot betrouwbare kennis te komen.

Historiek

 

Het gebeurde in het jaar 1963. Een groep vrijzinnige militanten kwam samen in restaurant “Egmont” en hield het toenmalige Humanistisch Verbond (H.V.) en de Oudervereniging voor de Moraal (OVM) boven de “doopvont”.
In aanwezigheid van het vrijzinnig (!) schepencollege (burgemeester Van Winghe en schepenen Adriaenssens, De Cock en Janssens) werden de eerste voorzitters aangeduid :

Dr André Dezaeger voor het H.V. en Louis Van Frausum voor de OVM.

Het jaar nadien – 1964 – gingen de activiteiten pas goed van start :
het eerste Feest van de Vrijzinnige Jeugd was geboren en werd uitbundig gevierd in de raadszaal van het Gemeentehuis.

 

Traditionneel wordt dit feest gehouden op de tweede zaterdag van Mei. Naargelang het aantal feestelingen en het belang van deze gebeurtenis groeiden, werden meerdere locaties aangedaan : twee KTA-scholen, sporthal “De Wip”, Casino, Volkshuis om uiteindelijk te belanden in de Gemeentelijke Feestzaal (soms ook nog niet groot genoeg !).

 

De vrijzinnige kip begon ook eieren te leggen: de VERENIGING voor CREMATIE, de HUMANISTISCHE JONGEREN, het LAÏCISEREND CENTRUM en later de VAERTGEUS (vereniging van afgestudeerden aan de VUB), de GRIJZE GEUZEN en WILEMO (Willebroekse leraars en leerlingen Moraal)

Om die eierkorf op te smukken werd in 1999 besloten alle kernen onder te brengen onder één struise moederkloek “VRIJZINNIG WILLEBROEK” genaamd !
Na méér dan 45 jaar staan er nog altijd enkele pioniers van het eerste uur op de bres zoals Dr. André Dezaeger (nu ere-voorzitter Grijze Geuzen).

De verschillende besturen vergaderden op meerdere plaatsen. De meest originele was in den beginne ongetwijfeld de keuken van Café “Taxi Charel” voor HV-OVM en de vrolijk beschilderde garage van die zelfde herberg voor de Humanistische Jongeren.

Later sloegen we gedurende een aantal jaren onze tenten op bij “Den Dave” om uiteindelijk, via de kelder “Luna Rossa” op de zolder van het C.C. “De Ster” te belanden. Nu worden de meeste van onze activiteiten in het kasteel “Bel-Air” ontplooid.

Waarom nog geen Vrijzinnig Ontmoetingscentrum?
Om twee redenen: er is constant personeel nodig en zelfs met enkele mensen van goede wil is dit niet realiseerbaar.
Zolang het gemeentebestuur en de cultuurraad ons welgezind zijn wordt er gebruik gemaakt van een aantal gemeentelijke instellingen.