INFO over de GRIJZE GEUZEN

Grijze Geuzen Willebroek
staat zoals u uit de naam kan afleiden voor een vereniging van senioren, 50+, met een vrijzinnige levensvisie.

Vanuit een humanistisch vrijzinnige visie willen de Willebroekse Grijze Geuzen vooral een ontmoetingsgelegenheid zijn om onder meer:

  • voordrachten bij te wonen
  • tentoonstellingen te bezoeken
  • accenten te leggen op het beleidsvlak
  • aandacht te vragen voor seniorenproblematiek


Ieder die zich kan vinden in het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed is van harte uitgenodigd op de eerstkomende activiteit.