Ga naar de inhoud

Wilemo

WILEMO

Meer dan ooit zijn de levensbeschouwelijke vakken een middel om kinderen en jongeren te stimuleren in hun groei naar volwassenheid met respect en verdraagzaamheid voor anderen. Zedenleer is een noodzakelijke oefenplaats voor humanisme, pluralisme en zingeving.

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens, de samenleving en de wereld.
Niet-confessionele zedenleer is een moraal die NIET steunt op een godsdienst, noch op een dogma, noch op een doctrine.
Wij vertrekken vanuit vrij onderzoek, houden rekening met de wetenschap, met de feiten en de ratio
Wat doen we in de klas?
Het welbevinden van de leerling staat centraal.
Ons symbool is de fakkel die de mensen helpt zoeken naar wijsheid, schoonheid en kracht
Er is een officieel leerplan:via diverse werkvormen en thema’s worden procesdoelen nagestreefd.
Tegen het einde van de basisschool zijn de kinderen vertrouwd met een aantal elementaire begrippen:

 • democratie
 • verdraagzaamheid
 • solidariteit
 • seksualiteit
 • oorlog en vrede
 • godsdiensten
 • geloof en bijgeloof,…

Kinderen

 • moeten kansen krijgen, eigen gedachten en gevoelens hebben
 • moeten blij gemaakt worden met een sfeer, met vormen van samen-zijn en samen-werken
 • moeten gevoelig gemaakt worden voor weerbaarheid, de andere mens, de andere omgeving, andere samenlevingsvormen
 • moeten gestimuleerd worden tot experimenteren, durven, uiten, twijfelen- Kinderen moeten verbanden zien tussen gedragingen, behoeften, gebeurtenissen, reglementen, wetten,…

De leerkracht moraal…

 • stimuleert de leerlingen in hun zoektocht naar zichzelf, anderen, de wereld om zich heen.
 • leert de kinderen samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, respectvol met elkaar omgaan
 • is ook een vertrouwensfiguur, tussen ouders en school, tussen kind en klastitularis

Wat verwachten de ouders?

  De jongeren moeten het recht hebben hun eigen mening te vormen over de wereld en alles ‘wat er rond draait’ De leerkracht mag als mentor zijn eigen visie kenbaar maken, maar stelt zich open voor alle ideeën, zolang deze de waarheid nastreven en de waardigheid van de mens centraal stellen