Overkoepelende lokale organisatie voor alle vrijzinnigen uit de regio Willebroek.

Vier kernen richten autonoom activiteiten in voor een specifiek doelpubliek. Soms organiseren zij samen een activiteit die de eigen doelgroep overstijgt.

Wat leeft in de vrijzinnige gemeenschap regio Mechelen-Willebroek leest u uitgebreid in onze tweemaandelijkse publicatie De Schakel en kan u vinden op de facebook-pagina van Vrijzinnig Willebroek en de facebook-pagina’s van de kernen.
Recent nieuws vindt u op onze facebook-pagina.
Bij elk van de kernen vindt u bovendien een link naar hun specifieke facebook-pagina.